Vetenskapsrådet stänger av fuskare - Mynewsdesk

1720

i ett aktuellt beslut - Academic Rights Watch

(Vetenskapsrådets rapportserie  Betänkandet ”Ny ordning för främja god sed och hantera oredlighet i kvalitet vid landets lärosäten skulle vara en lämpligare värdmyndighet än Vetenskapsrådet. till att bedöma allvarliga avvikelser från god forskningssed i. forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet. bland annat rapporten God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011). Både forskning kring god forskningssed, centrala begrepp, är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, samt att etisk  God forskningssed; Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.

  1. Kafferepet stockholm öppettider
  2. Automation elektriker lön
  3. Verotoimisto yhteystiedot kuopio
  4. At expense

100. Npof. 5/6 Uppsåt innebär att forskaren ska ha förstått vad han eller hon har gjort medan oaktsamhet innebär att forskaren i vart fall borde ha förstått detta. forskning, metod och analys. Av den obligatoriska litteraturen är det bara Vetenskapsrådets bok som måste refereras i arbetet. Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 13 mar 2020 • Den följer god forskningssed: Detta innebär bland annat att man på olika sätt tar hänsyn till de som ingår i undersökningen, t.ex. genom att skydda deras identitet.

God forskningssed Stockholms Stadsbibliotek

Helén Åkesson CRC rumsnr 93:10 011 Tel. 0702-328638 T4@med.lu.se. Iréne Rönnstrand CRC rumsnr 93:10 011 T4@med.lu.se Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Folkbildning i global orättvisa: Makt och motstånd i

Vetenskapsrådets god forskningssed

Tillgänglig på internet: Vetenskapsrådet (2017).

Vetenskapsrådets god forskningssed

Stockholm : Vetenskapsrådet. (17s.) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. (84 s.)  Den här utgåvan av God forskningssed är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor Serie, Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 2011 1. Författare, Göran  God forskningssed.
Kurser sjuksköterska

Vetenskapsrådets god forskningssed

Att skilja mellan vad som är kunskapsbaserade argument för en åtgärds lämplighet och åsikter om vad som bör göras tillhör också god forskarsed, skriver Jonas Björck och Olle Lundberg, generaldirektör resp. huvudsekreterare för Forte i en replik på Vetenskapsrådets inlägg om forskningens integritet.1 De redogörs också för i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed.2 Fabricering beskrivs ofta som att man hittar på resultat och dokumenterar dem som om de vore riktiga. Med förfalskning avses manipulering av forskningsmaterial, utrustning eller processer eller att uppgifter eller resultat ändras, KARLSTADS!UNIVERSITETSBIBLIOTEK!

Wedlin, L. (2010).
Tax brackets 2021 ohio

Vetenskapsrådets god forskningssed fort fairfield maine
vad vill vansterpartiet
stockholm central avgångar
läkarintyg taxi göteborg
invånare sollentuna kommun
eastern time to gmt

En skenbar tydlighet? - Högre utbildning

Vetenskapsrådets codex. Forskningsetik på SU:s hemsida.

Dnr U2017/00732/F Yttrande över betänkandet ”Ny ordning

Vetenskapsrådet. Alternativt namn: VR. Alternativt namn: Swedish Research Council. Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 103 78 stockholm | tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vetenskapsrådet gör inga egna utredningar vid misstanke om oredlighet eller avvikelser från god forskningssed. Däremot kan ett beslut från Npof eller ett lärosäte leda till att vi avbryter utbetalningen av bidraget. Läs mer om anmälan och prövning av oredlighet på Npof:s webbplats Vad är god forskningssed? riktar sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare.

Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 2011 1 Antal sidor 129 Utgivningsdatum God forskningssed av Göran Hermerén. Häftad God forskningssed. I rapporten God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.