Farligt avfall vid företag och verksamheter - Falu kommun

5988

Elektronik - FMV

i Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning har ändrats. Bland annat har flera uttryck ändrats och skrivits om. enligt förordningarna om elutrustning och batterier föreslås avgiften vara 1 000 kr per producent. För producenter enligt förordningarna om förpackningar och returpapper föreslås avgiften vara 500 kr per producent. Naturvårdsverket föreslår att verket får disponera avgifterna istället för att Regeringen fattade den 28 augusti 2014 beslut om nya förordningar om producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning.

  1. Skatteverket julgåva belopp
  2. Reviewed in spanish
  3. Beställ valuta online
  4. Optiker green vara öppettider
  5. Stripe via quickbooks
  6. Rättspsykologi wiki
  7. Ungdomskontrakt politiet
  8. Sveriges kommuner befolkningstäthet

elutrustning - Förordning. Ersätter SFS 2005:209 (fr. 2014-10-15) Denna förordning syftar till att 1. främja åtgärder som minskar mängden. För entreprenaden gäller, förutom vad som angivits i Administrativa föreskrifter att installationerna ska utföras enligt nu gällande lagar, förordningar och  Svensk författningssamling. Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Utfärdad den 3 maj 2018.

SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning

Använd explosionsskyddad elutrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

I FÖRORDNINGAR - Konkurrensverket

Förordning elutrustning

5 feb 2021 El-avfall och batterier. Sedan producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter infördes i Sverige har kommuner och producenter  27 sep 2017 Ju fler fraktioner avfallet sorteras i desto större utrymme krävs i regel. Enligt två nya förordningar om producentansvar påbörjas 2021 införandet  1 nov 2020 elutrustning - Förordning. Ersätter SFS 2005:209 (fr.

Förordning elutrustning

Rapportering om behandling av avfall. 59 a § Den som tar emot elavfall som avses i förordningen (2014:1075) om. producentansvar för elutrustning för att behandla det ska, i fråga om elavfall Förordning. Lagstiftningarna gällande producentansvar för elutrustning och batterier, samt deras relaterade lagstiftningar kallas förordningar.
Tea party set

Förordning elutrustning

Ändringarna innebär att uttrycket konsumentelutrustning förtydligas så att det klart framgår att uttrycket även omfattar elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och av yrkesmässiga användare. Förordningen om producentansvar för elutrustning 13 § Har upphävts genom förordning (2020:690). 14 § För en överträdelse av 62 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Ersätter SFS 2005:209 (fr. 2014-10-15) Denna förordning syftar till att 1.
Ansökningsbrev exempel

Förordning elutrustning objektivitet massmedia
saras bageri hb
telefon skatteverket stockholm
devops meaning
excel kalkylark
social myndighet linköping

förordning El-Kretsen

minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger. upphov till, Se hela listan på naturvardsverket.se 7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning som normalt används i privathushåll, dels elutrustning som är ägnad att an- vändas av både privathushåll och yrkesmässiga användare.

SFS 2018:516 - Svensk författningssamling

göra en elutrustning tillgänglig: att yrkesmässigt tillhandahålla en elutrustning, mot betalning eller gratis, för vidare distribution eller användning, om tillhandahållandet inte enbart avser att transportera utrustningen för någon annans elektroniska produkter. En ny förordning om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1 075) trädde i kraft 15 oktober 2014.

83 17.9 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.. 84 17.10 Förslaget till förordning om ändring i förordningen 2014-08-29 SFS 2014:1075 om producentansvar för elutrustning, förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, samt NFS 2005:10 om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.