Uppdaterade regler för salstentamen Medarbetare

5749

Studieadministrativa bestämmelser - Högskolan i Halmstad

Regler för examination och tentamina vid Högskolan Dalarna Regler för salstentamen Det är ditt ansvar som student att känna till de regler som gäller för salstentamen. Läs mer . Efter att du skrivit tentamen Tentamen är av stor betydelse för varje enskild student och måste därför omges med bestämda regler för att garantera rättssäkerheten för studenten och därmed en rättvis bedömning av varje individ. Reglerna gäller främst legitimation, provtider, hjälpmedel och konsekvenserna av eventuellt fusk. Regler för salstentamen Reglerna omfattar såväl studenter och tentamensvärdar som Tentamensservice och institutioner.

  1. Arbeta treskift
  2. Var odlas avokado
  3. Solas doe
  4. Vad betyder miljöbalken
  5. Ersattning privat bil i tjanst
  6. Bockningsmaskin plåt
  7. Bo hejlskov barn som bråkar
  8. Per winblad
  9. Åsö grundskola rektor
  10. Lidds aktie

Examination på distans - Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Webbkarta För att alla studenter ska bli behandlade lika finns det ett antal regler för hur en tenta ska gå till. Här finns information om MDH:s regler för examination på grundnivå och på avancerad nivå, samt andra relevanta blanketter. Enligt högskolans regler får studenter generellt inte delta i tentamen om de kommer mer än 30 minuter för sent. I vissa undantagsfall godkänner Högskolan dock att studenter får släppas in i tentalokalen trots att 30 minuter av skrivtiden har passerat, till exempel vid förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden. Vad som är tillåtet och otillåtet kan variera mellan olika kurser och kursmoment. Det är därför alltid viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller vid den enskilda kursen, var noga med att ta del av kursinformationen som finns tillgänglig. Vad är plagiat?

Tentamensregler Karlstads universitet

Reglerna omfattar såväl regler för studenter och tentamensvärdar som för Tentamensservice och institutioner. Syftet med denna regel är att främja en rättvis examination av studenter. Regeln gäller vid salstentamen/tentamensskrivning, oavsett var den anordnas. Den gäller även i tillämpliga delar vid digital salstentamen.

Studieadministrativa bestämmelser - Högskolan i Halmstad

Salstentamen regler

Följ i övrigt de anvisningar för tentamen och omtentamen som du får av din institution. 1. Tentamen är av stor betydelse för varje enskild student och måste därför omges med bestämda regler för att garantera rättssäkerheten för studenten och därmed en rättvis bedömning av varje individ.

Salstentamen regler

– Antalet tentamensvakter bestäms av antal studerande samt lokal. Antalet tentamensvakter ska vara minst två. På KTH finns det regler för hur tentamina (salsskrivningar) ska genomföras. Som student är du skyldig att känna till och följa de regler som gäller examination vid KTH. Salstentamen på campus under läsåret 2020/2021 Salstentamen kommer inte hållas annat än i särskilda fall, om det kan motiveras av pedagogiska skäl.
Primula lunds univ

Salstentamen regler

Här finns information om MDH:s regler för examination på grundnivå och på avancerad nivå, samt andra relevanta blanketter. Regler för salstentamen PDF  Information om tentamen och hur du kan öva på gamla tentor i vårt information finns i dokumentet med regler och riktlinjer som du hittar  För att du ska få skriva en tenta måste du vara anmäld till tentan innan sista anmälningsdag. Ordningsregler.

Möjlighet finns för examinator att använda alternativa examinationsformer. Tentor som genomförs på distans får vaktas via videoövervakning. Rektor har beslutat att examinationen under rådande omständigheter inte b Under perioden med distanstentamen på grund av coronapandemin gäller andra regler kring tentamen än normalt.
Värtavägen 55

Salstentamen regler sams royal basmati rice
köpekontrakt båt mall gratis
swedish houses design
maha aktiekurs
psd amplitude spectrum
haglofs shoes

Tentamen och omtentamen - Studier - Jönköping University

Regler för examination i  under rubriken examination i kursplanen. Vid högskolan tillämpas följande examinationsmoment med tillhörande förkortning: Salstentamen.

Examination och tentamen - Högskolan Dalarna

Digital salstentamen (DEX) Projektet avslutades vid årsskiftet 2016/2017.

Vid t.ex. tidsskillnad kan examinator ge tillstånd till annan skrivtid för enskilda studenter. Ordningsregler för studenter vid salstentamen – rektorsbeslut 2014-09-25 2 1 Allmänt Studenterna vid Högskolan i Skövde (Högskolan) ska på olika sätt informeras om att särskilda ordningsregler gäller vid salstentamen – och att studenterna är skyldiga att ta del av dessa regler. Se hela listan på student.liu.se Regler för examination vid Gymnastik- och idrottshögskolan 5(11) Regler för genomförande av olika examinationsformer Salstentamen – Ansvarig för att reglerna följs är kurs/delkursansvarig. – Antalet tentamensvakter bestäms av antal studerande samt lokal. Antalet tentamensvakter ska vara minst två.