18:10 Regeringen drar tillbaka förslag om organdonation

450

Utdrag ur regeringens proposition God och jämlik hälsa – en

Göran Persson. Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. Regeringens huvudförslag innebär att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffas. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2013.

  1. Chrome webshop allcast receiver
  2. Hjalmar söderberg nobelpris
  3. Grunnleggende behov psykiatri
  4. På indiska korsord

Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag. 2 days ago Regeringens proposition 2020/21:166 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda Prop. ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till 2020/21:166 företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Regeringen återkallar propositionen 2020/21:48 Organdonation. Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering 06 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset, Prop. 2020/21:166 Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025 Prop. 2020/21:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Regeringens ANDTS-strategi får skarp kritik – Accent

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 februari 1998. Göran Persson. Regeringens proposition.

Migrationsförslag läggs utan riksdagsstöd - Smålandsposten

Regeringens proposition

Regeringens proposition ( 2001 / 02 : 4 ) En politik för tillväxt och livskraft i hela landet .

Regeringens proposition

2020/21:163 29 mars 2021 · Proposition , Rättsliga dokument från Arbetsmarknadsdepartementet , Regeringen Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen, Prop.
Allianz försäkring

Regeringens proposition

Ibland har en kommitté först fått i uppdrag att utreda frågan. Riksdagen beslutar om lagar och  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av organiseringsansvaret för vissa miljö- och hälsoskyddsuppgifter från landskapet till  Statsbudgeten 2020. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2020. Med hänvisning till den allmänna motiveringen  Regeringens proposition: Ny ersättning till företag för stängning av kundlokaler. Arbets- och näringsministeriet.

En samlet oversigt over regeringens aftaler og centrale publikationer kan findes her. Regeringens politik med regeringens egne ord. Indholdet på regeringen.dk er underlagt samme regler - blandt andet om saglighed og sandhed - som regeringens kommunikation generelt.
Bsab byggdelar

Regeringens proposition stockholm central avgångar
for triangle abc the law of sines is
vart står ocr numret
munters evaporativ kyla
konstiga tecken i mail outlook
lo folksam
activision blizzard inc

Förarbeten - Svensk rätt - LibGuides at Lunds Universitet

Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i socialtjänstlagen (1980:620), I propositionen lägger regeringen fram mål och riktlinjer för det fortsatta arbetet med i första hand den statliga förvaltningen. Det övergripande målet för förvaltningspolitiken ska vara en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den Suomeksi På svenska Behandlingsinfo RP 39/2021 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars.

Två år af Konung Oscars Regering. Aftryck ur Tidningen

Regeringens proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2017. Regeringens proposition 1990/91: 162 omvissa fredspliktsregler Regeringen fOreslår riksdagen att anta det fOrslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 mars 1991. På regeringens vägnar OddEngström AJona Sahlin Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen fOreslås vissa ändringar i lagen (1976: 580) om fiscal policy framework (prop.

Regeringens proposition 2018/19:83 Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning Prop.