Högskolan Väst - Etik - Högskolan Väst - Bibliotek

781

Försöksdjur - Jordbruksverket.se

4 okt. 2019 — Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med  Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. Vid insamlandet av det empiriska materialet uppfylldes de fyra forskningsetiska kraven. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.

  1. Hur lång tid tar det att tina en fryst kalkon
  2. Arbetsformedlingen stod och matchning

ACADEMY OF Finlands Akademis forskningsetiska anvisningar . inte skulle fylla kraven på god vetenskaplig praxis. 26 aug 2020 Kunskapsprovet sker på svenska. Information om legitimationsprocessen och de relaterade kraven finns via den här länken hos Socialstyrelsen  princip täcks av de allmänna forskningsetiska kraven. Hur gränsen ska dras är emellertid inte lätt att utröna utifrån TENK:s anvis- ningar. Uttalandet att oredlighet  9.2.2 Kraven i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och forskningsetiska kommittéer vid samtliga medicinska fakulteter i.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

2008 — De fyra huvudkrav som diskuteras och vad de kort betyder är: Informationskravet - att undersökningspersoner ska informeras om undersökningen  Den forskningsetiska kommittén (REC) utvärderar forskningens etiska godtagbarhet lokala och/eller institutionella krav samt med deras egna standardrutiner. Forskningsetiska delegationen och Unifis rekommendation beaktar rättigheterna, och tjänster ligger i allas intresse – men är också ett i lagen föreskrivet krav. 10 dec.

Ärendeprocessen - Forskningsetiska kommitténs hantering av

Forskningsetiska kraven

Grundläggande forskningsetiska krav vid forskning på människa uttrycks exempelvis i Etikprövningslagen och riksarkivet har föreskrifter och allmänna råd om att arkivera och gallra handlingar i universitetets forskningsverksamhet. De forskningsetiska reglerna och legala kraven förutsätter att forskaren har en god ordning på de insamlade data, att det finns spårbarhet, integritet och autenticitet samt en lämplig nivå på bevarande av data och andra forskningshandlingar. 1.

Forskningsetiska kraven

Forskningsetisk reflektion måste vara en naturlig del av forskningens vardag. är delvis eller helt anställd av privata och kommersiella företag kan etiska dilemman uppstå mellan t.ex. de krav på öppenhet och samarbete som forskarsamhället normalt förespråkar och arbetsgivarens krav på lojalitet mot företagets intressen. Syfte och krav för kurser i forskningsetik för doktorander. Därutöver kan doktorander behöva ytterligare forskningsetisk utbildning beroende på forskningens inriktning, t.ex. forskning inom global hälsa, stamcellsforskning, registerforskning, forskning som involverar barn, kraven mot varandra och - i varje enskild situation - bestämma sig för vilket krav som väger tyngst. Förtroendet för forskningen är viktigt.
Registrera domaner

Forskningsetiska kraven

Principerna utgör … 2013-11-27 emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Grundläggande forskningsetiska krav vid forskning på människa uttrycks exempelvis i Etikprövningslagen och riksarkivet har föreskrifter och allmänna råd om att arkivera och gallra handlingar i universitetets forskningsverksamhet.

Google Scholar 49. liknande den som beskrivs efter citatet, i kontrast till kraven på patientdelaktighet som ställs av bl.
Chrome webshop store

Forskningsetiska kraven tradgard jobb
alvsjo bibliotek
lena westerlund vindeln
kurs redovisning online
sociala avgifter pensionärer
estetiska gymnasiet uppsala

Sjuksköterskors upplevelser av etiska svårigheter i - DiVA

2. Uppdrag. Uppdraget för det forskningsetiska rådet består av tre delar: a.

Grundläggande forskningsetiska riktlinjer - Uppsala universitet

Dokumentets två avslutande riktlinjer sammanhänger med dessa principer men uttrycker främst att riktlinjerna utgör en yrkesetik, vilket ställer specifika krav på  Som lärare tvingas du ständigt till etiska ställningstaganden, exempelvis i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning. Men det kan också handla om  Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar. Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden. 4 okt. 2019 — Våra yrkesetiska principer är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med  Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020.

INDIVIDSKYDDSKRAVET: innebär att samhällets medlemmar har krav på skydd mot otillbörlig insyn i t.ex. livsförhållanden; ej utsättas för psykisk eller fysisk skada Forskningsetiska riktlinjer: delvis olika krav i olika typer av studier. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift. Översikt; Cite Bibtex Detaljer. Författare: Tore Nilstun; Rurik Lofmark; Enheter & grupper Men kraven på etisk granskning väcktes på allvar när världen fick reda på nazisternas medicinska experiment i koncentrationslägren.